Изберете страница

Автоматизирани системи за управление

Фирмата със своя дългогодишен опит в областа на автоматизираните системи за управление предлага:

E

частични и цялостни решения в областa на автоматизацията

E

смяна на релейно- контакторно с PLC базирано управление на съществуващи машини и линии

E

мониторинг на всички технологични параметри с възможност за архивиране и дистанционен контрол през локална мрежа и Internet

E

задаване на производстена програма за ден, седмица или месец- дистанционно през локална мрежа или Internet

E

внедряване на серво управления и задвижвания със стъпкови мотори

E

системи за управление на специално технологично оборудване

Контакти

гр. Пловдив 4004
ул. „Александър Стамболийски“ No. 5-Г

тел./ факс: 032/ 676 699
тел./ факс: 032/ 672 913