Изберете страница

Автомат за сглобяване и пълнене на течни ароматизатори в стъклени опаковки

Машината е предназначена за пълнене на течни ароматизатори в стъклени опаковки и сглобяването им в дървени втулки. Базирана е на две 12- позиционни синхронно и противопосочно движещи се въртящи делителни маси. Дозирането на аромата се осъществява чрез сервозадвижване. Това гарантира висока точност и скорост на дозирането, както и лесна пренастройка или корегиране на дозираното количество. Захранването със стъклени опаковки, дървени втулки и пластмасови тапи става чрез вибробункери и линейни вибрационни транспортьори. Управлението е изградено на базата на програмируем контролер SIEMENS.

Технически параметри

Производителност 60 бр./мин.
Захранване 3x380V/50Hz
Инсталирана мощност 4kW
Работно налягане на въздуха 0.4-0.6Mpa
Размери 2500x1100x2200мм
Контакти

гр. Пловдив 4004
ул. „Александър Стамболийски“ No. 5-Г

тел./ факс: 032/ 676 699
тел./ факс: 032/ 672 913